Tomorrow it's Thursday the 9th of April, 2020 (UTC +00:00)

Name days we celebrate tomorrow

DenmarkOtto, Procopius
HungaryErhard
NorwayRannveig, Rønnaug
SwedenOttilia, Otto